นายอุดม จันทร์โสดา
นายอุดม จันทร์โสดา
นายกเทศมนตรีตำบลหนองบัว
บุคลากร
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลสำหรับประชาชน
Social Network
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
1   คน
สถิติวันนี้
12   คน
สถิติทั้งหมด
143213   คน
เริ่มนับวันที่ 24 มิถุนายน 2556
 • โครงการส่งเสริมสุขภาพพระภิกษุสามเณรใน...
  โครงการส่งเสริมสุขภาพพระภิกษุสามเณรใน...
 • โครงการการพัฒนาระบบการดูแลผู้พิการและ...
  โครงการการพัฒนาระบบการดูแลผู้พิการและ...
 • โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิ...
  โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิ...
 • กิจกรรมปลูกต้นคูน เสริมสร้างอัตลักษณ์...
  กิจกรรมปลูกต้นคูน เสริมสร้างอัตลักษณ์...
 • การติดตั้งป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ
  การติดตั้งป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ
 • โครงการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด ประจำปี ...
  โครงการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด ประจำปี ...
 • โครงการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูง...
  โครงการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูง...
 • กิจกรรมทำหมันให้กับสุนัขและแมวตำบลหนอ...
  กิจกรรมทำหมันให้กับสุนัขและแมวตำบลหนอ...
 • กิจกรรมออกตรวจสถานประกอบกิจการที่เป็น...
  กิจกรรมออกตรวจสถานประกอบกิจการที่เป็น...
 • โครงการชุมชนร่วมใจ ป้องกันภัยไข้เลือด...
  โครงการชุมชนร่วมใจ ป้องกันภัยไข้เลือด...
 • โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิ...
  โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิ...
 • กิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ รวมใจไ...
  กิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ รวมใจไ...
 • จัดกิจกรรมจิตอาสาพระราชทานสร้างฝายชะล...
  จัดกิจกรรมจิตอาสาพระราชทานสร้างฝายชะล...
 • ร่วมสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ดีตามนโยบาย...
  ร่วมสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ดีตามนโยบาย...
 • โครงการฝึกอบรมบำรุงและส่งเสริมการประก...
  โครงการฝึกอบรมบำรุงและส่งเสริมการประก...
 • โครงการส่งเสริมการทำเกษตรตามแนวทางปรั...
  โครงการส่งเสริมการทำเกษตรตามแนวทางปรั...
 • กิจกรรมโครงการอุดหนุนกลุ่มผู้ปลูกข้าว...
  กิจกรรมโครงการอุดหนุนกลุ่มผู้ปลูกข้าว...
 • กิจกรรมออกให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโร...
  กิจกรรมออกให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโร...
นายวิชาญชัย แจ้งสูงเนิน
นายวิชาญชัย แจ้งสูงเนิน
ปลัดเทศบาลตำบลหนองบัว
นายสมยศ แสนจำลาห์
นายสมยศ แสนจำลาห์
ประธานสภา
การติดตั้งป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ
ลงข่าว : 09/10/2566 โดย : เจ้าหน้าที่ ทต.หนองบัว 41
ประกาศเทศบาลตำบลหนองบัว ลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างสำหรับการจัดเก็บประจำปี พ.ศ 2566
ลงข่าว : 30/03/2566 โดย : เว็บมาสเตอร์ 97
ประกาศเจตนารมณ์ นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนันทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ no gift policy ประจำปีงบประมาณพ.ศ 2566
ลงข่าว : 24/03/2566 โดย : เว็บมาสเตอร์ 100
ประกาศเทศบาลตำบลหนองบัว เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.๑) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒
ลงข่าว : 01/03/2566 โดย : เว็บมาสเตอร์ 86
ประกาศ การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ 2562 ประจำปี พ.ศ. 2566
ลงข่าว : 15/12/2565 โดย : เว็บมาสเตอร์ 126
ประกาศเทศบาลตำบลหนองบัว เรื่อง การจัดทำแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
ลงข่าว : 29/04/2566 โดย : เจ้าหน้าที่ ทต.หนองบัว 89
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566 รอบ 6 เดือน
ลงข่าว : 02/04/2566 โดย : เจ้าหน้าที่ ทต.หนองบัว 99
รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565
ลงข่าว : 30/03/2566 โดย : เจ้าหน้าที่ ทต.หนองบัว 85
ประกาศเทศบาลตำบลหนองบัว เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
ลงข่าว : 30/03/2566 โดย : เจ้าหน้าที่ ทต.หนองบัว 77
ประกาศเทศบาลตำบลหนองบัว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนูเกณฑ์ บ้านนาโพธิ์ หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ลงข่าว : 22/11/2565 โดย : เจ้าหน้าที่ ทต.หนองบัว 77
หนังสือราชการจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
หนังสือราชการ สถ.จ.ขอนแก่น
TEST VIDEO
ประวัติวันอาสาฬหบูชา
ประวัติวันเข้าพรรษา


<< ตุลาคม 2566 >>
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        

ลิ้งค์หน่วยงานต่างๆ [ ลิ้งค์หน่วยงานทั้งหมด ]
 • กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
 • สำนักงบประมาณ
 • ระบบบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น
 • คลังข่าวมหาดไทย
 • สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย
 • กรมสรรพากร
 • คลังความรู้ของระบบบัญชีคอมพิวเตอร์
 • กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
 • กระทรวงการคลัง
 • สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดขอนแก่น
 • มูลนิธินวตกรรมทางสังคม
 • ธ.ธกส
 • ธ.ออมสิน
 • กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 • สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
 • สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
 • สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
 • ระบบอีเมล์ที่ใช้สำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
 • กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 • สมาคมพนักงานเทศบาลแห่งประเทศไทย
 • กรมบัญชีกลาง
 • ศูนย์ปฏิบัติการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
 • กรมประชาสัมพันธ์
 • เครือข่ายจิตอาสา
 • ข่าวสารตลาดแรงงาน
 • กรมทางหลวง
 • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 • ธนาคารกรุงไทย
 • องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
 • ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอาเซียน
 • ศาลปกครอง
 • เว็บไซต์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ
 • สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
 • ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ
 • ตลาดกลางสินค้าเกษตรแห่งประเทศไทย
 • ข่าวสารตลาดแรงงาน
 • ระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น4
 • AEC ศูนย์ข้อมูลความรู้ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
 • ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ
 • กรมจัดหางาน
 • ระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 • กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
 • สำนักงบประมาณ
 • โยธาไทย
 • สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
 • โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
 • ระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์ เหรียญและผลิตภัณฑ์เหรียญ (e-Catalog)
 • กระทรวงมหาดไทย
 • สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 • ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ