นายอุดม จันทร์โสดา
นายอุดม จันทร์โสดา
นายกเทศมนตรีตำบลหนองบัว
บุคลากร
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลสำหรับประชาชน
Social Network
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
2   คน
สถิติวันนี้
77   คน
สถิติทั้งหมด
129913   คน
เริ่มนับวันที่ 24 มิถุนายน 2556
 • จัดกิจกรรมจิตอาสาพระราชทานสร้างฝายชะล...
  จัดกิจกรรมจิตอาสาพระราชทานสร้างฝายชะล...
 • ร่วมสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ดีตามนโยบาย...
  ร่วมสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ดีตามนโยบาย...
 • โครงการฝึกอบรมบำรุงและส่งเสริมการประก...
  โครงการฝึกอบรมบำรุงและส่งเสริมการประก...
 • โครงการส่งเสริมการทำเกษตรตามแนวทางปรั...
  โครงการส่งเสริมการทำเกษตรตามแนวทางปรั...
 • กิจกรรมโครงการอุดหนุนกลุ่มผู้ปลูกข้าว...
  กิจกรรมโครงการอุดหนุนกลุ่มผู้ปลูกข้าว...
 • กิจกรรมออกให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโร...
  กิจกรรมออกให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโร...
 • ประชาสัมพันธ์ เรื่อง รณรงค์การประหยัด...
  ประชาสัมพันธ์ เรื่อง รณรงค์การประหยัด...
 • กิจกรรมโครงการใช้ชีวิตอย่างปลอดภัยไร้...
  กิจกรรมโครงการใช้ชีวิตอย่างปลอดภัยไร้...
 • กิจกรรมโครงการกองทุนฌาปนกิจสงเคราะห์ธ...
  กิจกรรมโครงการกองทุนฌาปนกิจสงเคราะห์ธ...
 • ฝุ่น PM 2.5
  ฝุ่น PM 2.5
 • ลานกีฬาในตำบลหนองบัว
  ลานกีฬาในตำบลหนองบัว
นายวิชาญชัย แจ้งสูงเนิน
นายวิชาญชัย แจ้งสูงเนิน
ปลัดเทศบาลตำบลหนองบัว
นายสมยศ แสนจำลาห์
นายสมยศ แสนจำลาห์
ประธานสภา
ประกาศเทศบาลตำบลหนองบัว ลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างสำหรับการจัดเก็บประจำปี พ.ศ 2566
ลงข่าว : 30/03/2566 โดย : เว็บมาสเตอร์ 42
ประกาศเจตนารมณ์ นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนันทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ no gift policy ประจำปีงบประมาณพ.ศ 2566
ลงข่าว : 24/03/2566 โดย : เว็บมาสเตอร์ 51
ประกาศเทศบาลตำบลหนองบัว เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.๑) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒
ลงข่าว : 01/03/2566 โดย : เว็บมาสเตอร์ 42
ประกาศ การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ 2562 ประจำปี พ.ศ. 2566
ลงข่าว : 15/12/2565 โดย : เว็บมาสเตอร์ 84
ประกาศเทศบาลตำบลหนองบัว เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕
ลงข่าว : 18/11/2564 โดย : เจ้าหน้าที่ ทต.หนองบัว 216
ประกาศเทศบาลตำบลหนองบัว เรื่อง การจัดทำแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
ลงข่าว : 29/04/2566 โดย : เจ้าหน้าที่ ทต.หนองบัว 35
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566 รอบ 6 เดือน
ลงข่าว : 02/04/2566 โดย : เจ้าหน้าที่ ทต.หนองบัว 50
รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565
ลงข่าว : 30/03/2566 โดย : เจ้าหน้าที่ ทต.หนองบัว 42
ประกาศเทศบาลตำบลหนองบัว เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
ลงข่าว : 30/03/2566 โดย : เจ้าหน้าที่ ทต.หนองบัว 34
ประกาศเทศบาลตำบลหนองบัว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนูเกณฑ์ บ้านนาโพธิ์ หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ลงข่าว : 22/11/2565 โดย : เจ้าหน้าที่ ทต.หนองบัว 35
หนังสือราชการจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
หนังสือราชการ สถ.จ.ขอนแก่น
TEST VIDEO
ประวัติวันอาสาฬหบูชา
ประวัติวันเข้าพรรษา


<< พฤษภาคม 2566 >>
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      

ลิ้งค์หน่วยงานต่างๆ [ ลิ้งค์หน่วยงานทั้งหมด ]
 • สมาคมพนักงานเทศบาลแห่งประเทศไทย
 • เครือข่ายจิตอาสา
 • สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
 • ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ
 • ระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 • กรมบัญชีกลาง
 • สำนักงบประมาณ
 • สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดขอนแก่น
 • กรมประชาสัมพันธ์
 • โยธาไทย
 • กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
 • คลังความรู้ของระบบบัญชีคอมพิวเตอร์
 • ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอาเซียน
 • สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
 • มูลนิธินวตกรรมทางสังคม
 • ธ.ธกส
 • กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
 • ตลาดกลางสินค้าเกษตรแห่งประเทศไทย
 • ข่าวสารตลาดแรงงาน
 • กรมทางหลวง
 • ระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์ เหรียญและผลิตภัณฑ์เหรียญ (e-Catalog)
 • ระบบอีเมล์ที่ใช้สำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
 • กระทรวงมหาดไทย
 • สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 • สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย
 • สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
 • ศูนย์ปฏิบัติการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
 • เว็บไซต์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ
 • โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
 • คลังข่าวมหาดไทย
 • กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 • ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
 • สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
 • AEC ศูนย์ข้อมูลความรู้ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
 • กระทรวงการคลัง
 • กรมสรรพากร
 • ระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น4
 • กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
 • ระบบบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น
 • กรมจัดหางาน
 • สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
 • องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
 • กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 • สำนักงบประมาณ
 • ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ
 • ธ.ออมสิน
 • ศาลปกครอง
 • ธนาคารกรุงไทย
 • ข่าวสารตลาดแรงงาน
 • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)