นายอุดม  จันทร์โสดา
นายอุดม จันทร์โสดา
นายกเทศมนตรีตำบลหนองบัว
บุคลากร
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลสำหรับประชาชน
Social Network
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
1   คน
สถิติวันนี้
84   คน
สถิติทั้งหมด
119600   คน
เริ่มนับวันที่ 24 มิถุนายน 2556

ประกาศ/จัดซื้อจัดจ้าง

ค้นหาจาก :
15/12/2565 : ประกาศ การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ 2562 ประจำปี พ.ศ. 2566 35
27/01/2564 : รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 128
20/04/2565 : ประกาศเทศบาลตำบลหนองบัว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายมะลิวัลย์-ฝายเหล่า บ้านหนองบัว หมู่ที่ 7 169
20/02/2565 : สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน 121
20/04/2565 : แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ 129
18/11/2564 : ประกาศเทศบาลตำบลหนองบัว เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ 164
09/11/2563 : ประกาศเทศบาลตำบลหนองบัว เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 331
19/08/2563 : ประกาศสมัยประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองบัว ประจำปี 2562 และสมัยสามัญสมัยที่ 1 ประจำปี 2563 288
11/03/2563 : ประกาศขยายเวลาพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 336
23/02/2563 : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก(สายแยกศาลาประชาคม-แยกบ้านนายเฉลียว) บ้านดอนดู่ หมู่ที่ ๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 393
23/02/2563 : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก(สายบ้านพ่อสี-ทางหลวงชนบท) บ้านดอนดู่ หมู่ที่ ๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 294
24/01/2563 : ประกาศ เรื่องการรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลหนองบัว 267
21/01/3106 : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก(สายแยกศาลาประชาคม-แยกบ้าน นายเฉลียว) บ้านดอนดู่ หมู่ที่ ๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding 228
31/01/2560 : ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(สายซอยหลังโรงเรียน)บ้านนาฝาย หมู่ที่ 5 344
30/04/2561 : ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองบัว สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2561 245
21/02/2561 : ประกาศกำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี 2561 และสมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2562 223
30/01/2561 : ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองบัว สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2561 201
01/11/2560 : ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองบัว สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2560 274
21/07/2560 : ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองบัว สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2560 191
27/04/2560 : ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองบัว สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ปประจำปี 2560 187
15/02/2560 : ประกาศกำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี 2560 และสมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2561 197
30/01/2560 : ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองบัวสมัยสามัญสมัยที่ 1 ปประจำปี 2560 194
28/09/2559 : เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2561 275
30/10/2558 : ประกาศ เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองบัว สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๘ 241
25/09/2558 : ประชาสัมพันธ์การเผยแพร่เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ 259
28/08/2558 : ประกาศขยายเวลาการประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองบัว สมัยสามัญ สมัยที่ ๓/๒๕๕๘ 253
20/07/2558 : ประกาศ เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองบัว สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๘ 244
27/05/2558 : ประกาศ เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองบัว สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๘ 197
27/01/2558 : ประกาศ เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองบัว สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๘ 220
19 ม.ค. 2559 : ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายกลางบ้าน) บ้านโสกม่วง หมู่ที่ 3 535
19 ม.ค. 2559 : ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายกลางบ้านเชื่อมถนนสายดอนดู่-หนองไส) บ้านดอนดู่ หมู่ที่ 4 531
2 พ.ค. 2557 : ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองบัว สมัยสามัญที่ 2 ประจำปี 2557 503
5 ก.พ. 2556 : ประกาศกำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี 2556 458
31 ต.ค. 2556 : ประกาศเรียกประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 4/2556 375
19 ก.ย. 2556 : ประกาศเรียกประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 3/2556 393
5 ก.พ. 2556 : ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองบัว สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2556 459
2 พ.ค. 2557 : ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองบัว สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๗ 459
21 ก.พ. 2557 : ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองบัว สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๗ 493
19 มิ.ย. 2556 : ทดสอบระบบข่าวจัดซื้อจัดจ้าง เทศบาลตำบลหนองบัว อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น 947
19 มิ.ย. 2556 : ทดสอบระบบข่าวประกาศ เทศบาลตำบลหนองบัว อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น 2815
19 มิ.ย. 2556 : ทดสอบระบบข่าวประกาศ เทศบาลตำบลหนองบัว อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น 905


กำลังแสดงหน้าที่ 1จากทั้งหมด1
1