นายอุดม  จันทร์โสดา
นายอุดม จันทร์โสดา
นายกเทศมนตรีตำบลหนองบัว
บุคลากร
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลสำหรับประชาชน
Social Network
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
2   คน
สถิติวันนี้
86   คน
สถิติทั้งหมด
119602   คน
เริ่มนับวันที่ 24 มิถุนายน 2556

ข่าวประกาศ

ค้นหาจาก :
15/12/2565 : ประกาศ การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ 2562 ประจำปี พ.ศ. 2566 35
18/11/2564 : ประกาศเทศบาลตำบลหนองบัว เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ 164
09/11/2563 : ประกาศเทศบาลตำบลหนองบัว เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 331
19/08/2563 : ประกาศสมัยประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองบัว ประจำปี 2562 และสมัยสามัญสมัยที่ 1 ประจำปี 2563 288
11/03/2563 : ประกาศขยายเวลาพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 336
23/02/2563 : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก(สายแยกศาลาประชาคม-แยกบ้านนายเฉลียว) บ้านดอนดู่ หมู่ที่ ๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 393
23/02/2563 : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก(สายบ้านพ่อสี-ทางหลวงชนบท) บ้านดอนดู่ หมู่ที่ ๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 294
24/01/2563 : ประกาศ เรื่องการรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลหนองบัว 267
21/01/3106 : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก(สายแยกศาลาประชาคม-แยกบ้าน นายเฉลียว) บ้านดอนดู่ หมู่ที่ ๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding 228
31/01/2560 : ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(สายซอยหลังโรงเรียน)บ้านนาฝาย หมู่ที่ 5 344
30/04/2561 : ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองบัว สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2561 245
21/02/2561 : ประกาศกำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี 2561 และสมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2562 223
30/01/2561 : ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองบัว สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2561 201
01/11/2560 : ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองบัว สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2560 274
21/07/2560 : ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองบัว สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2560 191
27/04/2560 : ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองบัว สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ปประจำปี 2560 187
15/02/2560 : ประกาศกำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี 2560 และสมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2561 197
30/01/2560 : ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองบัวสมัยสามัญสมัยที่ 1 ปประจำปี 2560 194
5 ก.พ. 2556 : ประกาศกำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี 2556 458
31 ต.ค. 2556 : ประกาศเรียกประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 4/2556 375
19 ก.ย. 2556 : ประกาศเรียกประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 3/2556 393
5 ก.พ. 2556 : ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองบัว สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2556 459
2 พ.ค. 2557 : ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองบัว สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๗ 459
21 ก.พ. 2557 : ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองบัว สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๗ 493
19 มิ.ย. 2556 : ทดสอบระบบข่าวประกาศ เทศบาลตำบลหนองบัว อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น 2815
19 มิ.ย. 2556 : ทดสอบระบบข่าวประกาศ เทศบาลตำบลหนองบัว อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น 905


กำลังแสดงหน้าที่ 1จากทั้งหมด1
1