นายอุดม  จันทร์โสดา
นายอุดม จันทร์โสดา
นายกเทศมนตรีตำบลหนองบัว
บุคลากร
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลสำหรับประชาชน
Social Network
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
1   คน
สถิติวันนี้
18   คน
สถิติทั้งหมด
143219   คน
เริ่มนับวันที่ 24 มิถุนายน 2556

ข่าวประกาศ

ค้นหาจาก :
09/10/2566 : การติดตั้งป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ 41
30/03/2566 : ประกาศเทศบาลตำบลหนองบัว ลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างสำหรับการจัดเก็บประจำปี พ.ศ 2566 97
24/03/2566 : ประกาศเจตนารมณ์ นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนันทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ no gift policy ประจำปีงบประมาณพ.ศ 2566 100
01/03/2566 : ประกาศเทศบาลตำบลหนองบัว เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.๑) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ 86
15/12/2565 : ประกาศ การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ 2562 ประจำปี พ.ศ. 2566 126
18/11/2564 : ประกาศเทศบาลตำบลหนองบัว เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ 260
09/11/2563 : ประกาศเทศบาลตำบลหนองบัว เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 441
19/08/2563 : ประกาศสมัยประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองบัว ประจำปี 2562 และสมัยสามัญสมัยที่ 1 ประจำปี 2563 376
11/03/2563 : ประกาศขยายเวลาพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 412
23/02/2563 : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก(สายแยกศาลาประชาคม-แยกบ้านนายเฉลียว) บ้านดอนดู่ หมู่ที่ ๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 472
23/02/2563 : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก(สายบ้านพ่อสี-ทางหลวงชนบท) บ้านดอนดู่ หมู่ที่ ๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 357
24/01/2563 : ประกาศ เรื่องการรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลหนองบัว 346
21/01/3106 : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก(สายแยกศาลาประชาคม-แยกบ้าน นายเฉลียว) บ้านดอนดู่ หมู่ที่ ๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding 286
31/01/2560 : ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(สายซอยหลังโรงเรียน)บ้านนาฝาย หมู่ที่ 5 429
30/04/2561 : ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองบัว สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2561 309
21/02/2561 : ประกาศกำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี 2561 และสมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2562 278
30/01/2561 : ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองบัว สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2561 260
01/11/2560 : ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองบัว สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2560 332
21/07/2560 : ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองบัว สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2560 246
27/04/2560 : ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองบัว สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ปประจำปี 2560 246
15/02/2560 : ประกาศกำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี 2560 และสมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2561 251
30/01/2560 : ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองบัวสมัยสามัญสมัยที่ 1 ปประจำปี 2560 253
5 ก.พ. 2556 : ประกาศกำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี 2556 515
31 ต.ค. 2556 : ประกาศเรียกประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 4/2556 438
19 ก.ย. 2556 : ประกาศเรียกประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 3/2556 453
5 ก.พ. 2556 : ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองบัว สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2556 524
2 พ.ค. 2557 : ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองบัว สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๗ 528
21 ก.พ. 2557 : ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองบัว สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๗ 550
19 มิ.ย. 2556 : ทดสอบระบบข่าวประกาศ เทศบาลตำบลหนองบัว อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น 2923
19 มิ.ย. 2556 : ทดสอบระบบข่าวประกาศ เทศบาลตำบลหนองบัว อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น 978


กำลังแสดงหน้าที่ 1จากทั้งหมด1
1