นายอุดม  จันทร์โสดา
นายอุดม จันทร์โสดา
นายกเทศมนตรีตำบลหนองบัว
บุคลากร
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลสำหรับประชาชน
Social Network
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
1   คน
สถิติวันนี้
41   คน
สถิติทั้งหมด
104733   คน
เริ่มนับวันที่ 24 มิถุนายน 2556

ข่าวประกาศ

ค้นหาจาก :
18/11/2564 : ประกาศเทศบาลตำบลหนองบัว เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ 89
09/11/2563 : ประกาศเทศบาลตำบลหนองบัว เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 235
19/08/2563 : ประกาศสมัยประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองบัว ประจำปี 2562 และสมัยสามัญสมัยที่ 1 ประจำปี 2563 207
11/03/2563 : ประกาศขยายเวลาพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 260
23/02/2563 : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก(สายแยกศาลาประชาคม-แยกบ้านนายเฉลียว) บ้านดอนดู่ หมู่ที่ ๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 323
23/02/2563 : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก(สายบ้านพ่อสี-ทางหลวงชนบท) บ้านดอนดู่ หมู่ที่ ๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 236
24/01/2563 : ประกาศ เรื่องการรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลหนองบัว 205
21/01/3106 : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก(สายแยกศาลาประชาคม-แยกบ้าน นายเฉลียว) บ้านดอนดู่ หมู่ที่ ๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding 175
31/01/2560 : ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(สายซอยหลังโรงเรียน)บ้านนาฝาย หมู่ที่ 5 268
30/04/2561 : ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองบัว สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2561 188
21/02/2561 : ประกาศกำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี 2561 และสมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2562 168
30/01/2561 : ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองบัว สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2561 146
01/11/2560 : ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองบัว สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2560 217
21/07/2560 : ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองบัว สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2560 132
27/04/2560 : ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองบัว สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ปประจำปี 2560 131
15/02/2560 : ประกาศกำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี 2560 และสมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2561 142
30/01/2560 : ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองบัวสมัยสามัญสมัยที่ 1 ปประจำปี 2560 137
5 ก.พ. 2556 : ประกาศกำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี 2556 400
31 ต.ค. 2556 : ประกาศเรียกประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 4/2556 317
19 ก.ย. 2556 : ประกาศเรียกประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 3/2556 335
5 ก.พ. 2556 : ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองบัว สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2556 399
2 พ.ค. 2557 : ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองบัว สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๗ 395
21 ก.พ. 2557 : ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองบัว สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๗ 435
19 มิ.ย. 2556 : ทดสอบระบบข่าวประกาศ เทศบาลตำบลหนองบัว อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น 2674
19 มิ.ย. 2556 : ทดสอบระบบข่าวประกาศ เทศบาลตำบลหนองบัว อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น 843


กำลังแสดงหน้าที่ 1จากทั้งหมด1
1