นายอุดม  จันทร์โสดา
นายอุดม จันทร์โสดา
นายกเทศมนตรีตำบลหนองบัว
บุคลากร
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลสำหรับประชาชน
Social Network
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
2   คน
สถิติวันนี้
77   คน
สถิติทั้งหมด
119593   คน
เริ่มนับวันที่ 24 มิถุนายน 2556

คู่มือสำหรับประชาชน

หัวข้อเรื่อง ขนาดไฟล์ ดาวน์โหลด
ประกาศเทศบาลตำบลหนองบัว เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้สูงอายุที่มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564    867.18k
ประกาศเทศบาลตำบลหนองบัว เรื่อง แบบบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563    8.33M
ประกาศเทศบาลตำบลหนองบัว เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2565    5.3M
ประกาศเทศบาลตำบลหนองบัว เรื่อง แบบบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2564    8.49M
ประกาศเทศบาลตำบลหนองบัว เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2564    2.88M
ประกาศเทศบาลตำบลหนองบัว เรื่อง แบบบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563    724.55k
ประกาศเทศบาลตำบลหนองบัว เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563    349.49k
คู่มือการขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522    852.4k
ประกาศคู่มือการบริการสำหรับประชาชน    442.75k
แบบคำขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ    575.9k
แบบคำร้องขอลงทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด    1.46M
แบบคำร้องขอลงทะเบีย    NAN


กำลังแสดงหน้าที่ 1จากทั้งหมด1
1