นายอุดม  จันทร์โสดา
นายอุดม จันทร์โสดา
นายกเทศมนตรีตำบลหนองบัว
บุคลากร
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลสำหรับประชาชน
Social Network
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
1   คน
สถิติวันนี้
89   คน
สถิติทั้งหมด
119605   คน
เริ่มนับวันที่ 24 มิถุนายน 2556

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด

ค้นหาจาก :
03/10/2565 : ประกาศรายชื่อผู้สูงอายุที่มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
03/11/2565 : ประชาสัมพันธ์การรับลงทะเบียนเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ยื่นเอกสารลงทะเบียนได้ที่เทศบาลตำบลหนองบัว และยื่นผ่านแอพพลิเคชั่น D.DOPA
03/11/2565 : ประชาสัมพันธ์การดำเนินงานโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
03/11/2565 : ประชาสัมพันธ์รับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
09/11/2563 : ประชาสัมพันธ์ เรื่อง นโยบาย/มาตรการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ และการคุ้มครองสุขภาพผู้ไม่สูบบุหรี่
26/08/3107 : ขอเชิญประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองบัว สมัยสามัญ ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2564
03/02/3108 : ประกาศรายงานการประชุมที่สภาเทศบาลตำบลหนองบัวรับรองแล้ว สมัยประชุมสภาสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2564
24/12/3107 : ประกาศรายงานการประชุมที่สภาเทศบาลตำบลหนองบัวรับรองแล้ว สมัยประชุมสภาสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2564
01/11/3107 : ประกาศรายงานการประชุมที่สภาเทศบาลตำบลหนองบัวรับรองแล้ว สมัยประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2564
22/09/3107 : ประกาศรายงานการประชุมที่สภาเทศบาลตำบลหนองบัวรับรองแล้ว สมัยประชุมสภาสามัญ สมัยที่ 2(ครั้งที่3) ประจำปี 2564
30/08/3107 : ประกาศรายงานการประชุมที่สภาเทศบาลตำบลหนองบัวรับรองแล้ว สมัยประชุมสภาสามัญ สมัยที่ 2(ครั้งที่2)ประจำปี 2564
18/08/3107 : ประกาศ รายงานประชุมที่สภาเทศบาลตำบลหนองบัวรับรองแล้ว สมัยสามัญ สมัยที่2 ประจำปี 2564
11/08/3107 : ประกาศรายงานการประชุมที่สภาเทศบาลตำบลหนองบัวรับรองแล้ว การประชุมสภาสามัญ สมัยที่ 1 (ครั้งที่2)
19/05/3107 : ประกาศรายงานการประชุมที่สภาเทศบาลตำบลหนองบัว สมัยประชุมสภาสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2564
19/05/3108 : ประกาศรายงานการประชุมที่สภาเทศบาลตำบลหนองบัว สมัยประชุมสภาสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2564
01/10/2563 : นโยบายและกรอบแนวทางการบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก เทศบาลตำบลหนองบัว อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น
29/01/2564 : เทศบัญญัติเทศบาลตำบลหนองบัว เรื่องการควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัขและแมว พ.ศ. 2564
18/04/2565 : ประกาศรับโอนพนักงานเทศบาลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นเพื่อมาดำรงตำแหน่งสายงานผู้ปฏิบัติที่ว่าง
01/07/2564 : ประกาศรับโอนพนักงานเทศบาลหรือพนักงานส่วนท้องถิื่นอื่นเพื่อมาดำรงตำแหน่งสายงานผู้ปฏิับัติที่ว่าง
06/11/3106 : ประกาศเทศบาลตำบลหนองบัว ประกาศรายงานการประชุมที่สภาเทศบาลตำบลหนองบัวรับรองแล้ว


กำลังแสดงหน้าที่ 1จากทั้งหมด3
1 2 3 >>