นายอุดม จันทร์โสดา
นายอุดม จันทร์โสดา
นายกเทศมนตรีตำบลหนองบัว
บุคลากร
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลสำหรับประชาชน
Social Network
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
1   คน
สถิติวันนี้
77   คน
สถิติทั้งหมด
119593   คน
เริ่มนับวันที่ 24 มิถุนายน 2556
 • โครงการฝึกอบรมบำรุงและส่งเสริมการประก...
  โครงการฝึกอบรมบำรุงและส่งเสริมการประก...
 • โครงการส่งเสริมการทำเกษตรตามแนวทางปรั...
  โครงการส่งเสริมการทำเกษตรตามแนวทางปรั...
 • กิจกรรมโครงการอุดหนุนกลุ่มผู้ปลูกข้าว...
  กิจกรรมโครงการอุดหนุนกลุ่มผู้ปลูกข้าว...
 • กิจกรรมออกให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโร...
  กิจกรรมออกให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโร...
 • ประชาสัมพันธ์ เรื่อง รณรงค์การประหยัด...
  ประชาสัมพันธ์ เรื่อง รณรงค์การประหยัด...
 • กิจกรรมโครงการใช้ชีวิตอย่างปลอดภัยไร้...
  กิจกรรมโครงการใช้ชีวิตอย่างปลอดภัยไร้...
 • กิจกรรมโครงการกองทุนฌาปนกิจสงเคราะห์ธ...
  กิจกรรมโครงการกองทุนฌาปนกิจสงเคราะห์ธ...
 • ฝุ่น PM 2.5
  ฝุ่น PM 2.5
 • ลานกีฬาในตำบลหนองบัว
  ลานกีฬาในตำบลหนองบัว
 • ทดสอบระบบ
  ทดสอบระบบ
นายวิชาญชัย แจ้งสูงเนิน
นายวิชาญชัย แจ้งสูงเนิน
ปลัดเทศบาลตำบลหนองบัว
นายสมยศ แสนจำลาห์
นายสมยศ แสนจำลาห์
ประธานสภา
ประกาศ การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ 2562 ประจำปี พ.ศ. 2566
ลงข่าว : 15/12/2565 โดย : เว็บมาสเตอร์ 35
ประกาศเทศบาลตำบลหนองบัว เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕
ลงข่าว : 18/11/2564 โดย : เจ้าหน้าที่ ทต.หนองบัว 164
ประกาศเทศบาลตำบลหนองบัว เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ลงข่าว : 09/11/2563 โดย : เว็บมาสเตอร์ 331
ประกาศสมัยประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองบัว ประจำปี 2562 และสมัยสามัญสมัยที่ 1 ประจำปี 2563
ลงข่าว : 19/08/2563 โดย : เจ้าหน้าที่ ทต.หนองบัว 288
ประกาศขยายเวลาพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
ลงข่าว : 11/03/2563 โดย : เว็บมาสเตอร์ 335
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
ลงข่าว : 27/01/2564 โดย : เจ้าหน้าที่ ทต.หนองบัว 128
ประกาศเทศบาลตำบลหนองบัว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายมะลิวัลย์-ฝายเหล่า บ้านหนองบัว หมู่ที่ 7
ลงข่าว : 20/04/2565 โดย : เจ้าหน้าที่ ทต.หนองบัว 167
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
ลงข่าว : 20/02/2565 โดย : เจ้าหน้าที่ ทต.หนองบัว 121
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
ลงข่าว : 20/04/2565 โดย : เจ้าหน้าที่ ทต.หนองบัว 129
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายกลางบ้าน) บ้านโสกม่วง หมู่ที่ 3
ลงข่าว : 19 ม.ค. 2559 โดย : เจ้าหน้าที่ 534
หนังสือราชการจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
ไม่สามารถโหลดข้อมูลได้
กระดานข่าวทั่วไป
รบกวนตรวจสอบควันเผาขยะบริเวณบ้านหนองบัวด้วยค่ะ ( อ่าน 263 / ตอบ 1 )
    โดย : อารียา  นำชยา   เมื่อวันที่ 20 เม.ย. 2564 : 15:10    ตอบล่าสุด : เจ้าหน้าที่ ทต.หนองบัว
= กระทู้ปักหมุด   = มีภาพประกอบ   = กระทู้ใหม่   = กระทู้มีคนตอบ
TEST VIDEO
ประวัติวันอาสาฬหบูชา
ประวัติวันเข้าพรรษา


<< กุมภาพันธ์ 2566 >>
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28        

ลิ้งค์หน่วยงานต่างๆ [ ลิ้งค์หน่วยงานทั้งหมด ]
 • ข่าวสารตลาดแรงงาน
 • ธนาคารกรุงไทย
 • สำนักงบประมาณ
 • มูลนิธินวตกรรมทางสังคม
 • กรมบัญชีกลาง
 • AEC ศูนย์ข้อมูลความรู้ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
 • กรมสรรพากร
 • กระทรวงมหาดไทย
 • สำนักงบประมาณ
 • เว็บไซต์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ
 • ระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น4
 • สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
 • สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
 • ระบบอีเมล์ที่ใช้สำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
 • กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
 • สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 • กรมจัดหางาน
 • ระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์ เหรียญและผลิตภัณฑ์เหรียญ (e-Catalog)
 • กรมทางหลวง
 • ระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 • กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
 • ศาลปกครอง
 • สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดขอนแก่น
 • ข่าวสารตลาดแรงงาน
 • ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ
 • ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
 • คลังความรู้ของระบบบัญชีคอมพิวเตอร์
 • ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ
 • กรมประชาสัมพันธ์
 • ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอาเซียน
 • เครือข่ายจิตอาสา
 • ระบบบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น
 • สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย
 • องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
 • โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
 • กระทรวงการคลัง
 • สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
 • สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
 • กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 • ตลาดกลางสินค้าเกษตรแห่งประเทศไทย
 • ธ.ออมสิน
 • ศูนย์ปฏิบัติการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
 • กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
 • กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 • สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
 • ธ.ธกส
 • สมาคมพนักงานเทศบาลแห่งประเทศไทย
 • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 • คลังข่าวมหาดไทย
 • โยธาไทย