นายอุดม  จันทร์โสดา
นายอุดม จันทร์โสดา
นายกเทศมนตรีตำบลหนองบัว
บุคลากร
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลสำหรับประชาชน
Social Network
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
2   คน
สถิติวันนี้
89   คน
สถิติทั้งหมด
119605   คน
เริ่มนับวันที่ 24 มิถุนายน 2556

ศักยภาพขององค์กร

ประกาศให้มีการเลือกตั้ง นายกเทศมนตรีตำบลหนองบัว
พรบ.อำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบะยาว
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลหนองบัว
คู่มือการปฏิบัติงานการบริหารการจัดเก็บรายได้เทศบาลตำบลหนองบัว
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
วิสัยทัศน์/พันธกิจ


กำลังแสดงหน้าที่ 1จากทั้งหมด1
1