นายอุดม  จันทร์โสดา
นายอุดม จันทร์โสดา
นายกเทศมนตรีตำบลหนองบัว
บุคลากร
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลสำหรับประชาชน
Social Network
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
1   คน
สถิติวันนี้
78   คน
สถิติทั้งหมด
119594   คน
เริ่มนับวันที่ 24 มิถุนายน 2556

สมาชิกสภา

ชื่อ - นามสกุล :
นายสมยศ แสนจำลาห์
ตำแหน่ง :
ประธานสภา
เบอร์ติดต่อ : 0905878260
อีเมล์ :
ชื่อ - นามสกุล :
นายเสาร์ กลิ่นเกษร
ตำแหน่ง :
รองประธานสภา
เบอร์ติดต่อ : 0617437653
อีเมล์ :
ชื่อ - นามสกุล :
นายหนูกาน สีดาคุณ
ตำแหน่ง :
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
เบอร์ติดต่อ : 0836724676
อีเมล์ :
ชื่อ - นามสกุล :
นางปัทมา ท้าวเนาว์
ตำแหน่ง :
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
เบอร์ติดต่อ : 0804181322
อีเมล์ :
ชื่อ - นามสกุล :
นายนิพล อาสนาทิพย์
ตำแหน่ง :
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
เบอร์ติดต่อ : 0833520856
อีเมล์ :
ชื่อ - นามสกุล :
นายสมชัย เสนา
ตำแหน่ง :
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
เบอร์ติดต่อ : 0831488660
อีเมล์ :
ชื่อ - นามสกุล :
นายสมชาย ชุมปลา
ตำแหน่ง :
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
เบอร์ติดต่อ : 0804097812
อีเมล์ :
ชื่อ - นามสกุล :
นายโกวิท แสนพรม
ตำแหน่ง :
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
เบอร์ติดต่อ : 0874274345
อีเมล์ :
ชื่อ - นามสกุล :
นายนันทวัฒน์ นารีแก้ว
ตำแหน่ง :
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
เบอร์ติดต่อ : 0951216076
อีเมล์ :
ชื่อ - นามสกุล :
นายจันทร์เพ็ญ เสนาดี
ตำแหน่ง :
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
เบอร์ติดต่อ : 0628958175
อีเมล์ :
ชื่อ - นามสกุล :
นายสงกรานต์ จันทรา
ตำแหน่ง :
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
เบอร์ติดต่อ : 0801947266
อีเมล์ :
ชื่อ - นามสกุล :
นายสำรวย ศรีโพธิ์กลาง
ตำแหน่ง :
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
เบอร์ติดต่อ : 0933831495
อีเมล์ :