นายอุดม  จันทร์โสดา
นายอุดม จันทร์โสดา
นายกเทศมนตรีตำบลหนองบัว
บุคลากร
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลสำหรับประชาชน
Social Network
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
1   คน
สถิติวันนี้
78   คน
สถิติทั้งหมด
119594   คน
เริ่มนับวันที่ 24 มิถุนายน 2556

สำนักปลัด

ชื่อ - นามสกุล :
นางสาวพิจิตร์ ไพสารธรรม
ตำแหน่ง :
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
เบอร์ติดต่อ : 0895698242
อีเมล์ :
ชื่อ - นามสกุล :
นายขวัญชัย สุวรรณแย้ม
ตำแหน่ง :
นิติกรชำนาญการ
เบอร์ติดต่อ : 0877198259
อีเมล์ :
ชื่อ - นามสกุล :
จ่าเอกวิสูตร ภักดี
ตำแหน่ง :
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
เบอร์ติดต่อ :
อีเมล์ :
ชื่อ - นามสกุล :
นางรัชนี โทมี
ตำแหน่ง :
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
เบอร์ติดต่อ : 0855681346
อีเมล์ :
ชื่อ - นามสกุล :
นายธนภูมิ ตรีเนตร
ตำแหน่ง :
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
เบอร์ติดต่อ : 062-4699354
อีเมล์ :
ชื่อ - นามสกุล :
นายนิติ บูชาจันทรกูล
ตำแหน่ง :
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน
เบอร์ติดต่อ : 0924692491
อีเมล์ :
ชื่อ - นามสกุล :
นางสาวน้ำอ้อย พลทองวิจิตร
ตำแหน่ง :
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
เบอร์ติดต่อ : 0831493577
อีเมล์ :
ชื่อ - นามสกุล :
9. นายบัญชา หร่องบุตรศรี
ตำแหน่ง :
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสารธารณภัย
เบอร์ติดต่อ :
อีเมล์ :
ชื่อ - นามสกุล :
นางมะยุรีย์ วิจิตรเสนา
ตำแหน่ง :
คนงานทั่วไป
เบอร์ติดต่อ : 0849544337
อีเมล์ :
ชื่อ - นามสกุล :
นายพเยาว์ มูลตรีภักดี
ตำแหน่ง :
พนักงานขับรถยนต์
เบอร์ติดต่อ :
อีเมล์ :
ชื่อ - นามสกุล :
นายนิรุช จันทรวิชัย
ตำแหน่ง :
คนงานทั่วไป
เบอร์ติดต่อ : 0611092939
อีเมล์ :
ชื่อ - นามสกุล :
นายสุรชัย ไกรเดช
ตำแหน่ง :
คนงานประจำรถขยะ
เบอร์ติดต่อ :
อีเมล์ :
ชื่อ - นามสกุล :
นายธนาคาร มูลน้อย
ตำแหน่ง :
คนงานประจำรถขยะ
เบอร์ติดต่อ :
อีเมล์ :
ชื่อ - นามสกุล :
นางสาวเตือนใจ วิชาโคตร
ตำแหน่ง :
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
เบอร์ติดต่อ : 0813911784
อีเมล์ : vichakoad23@hotmail.com
ชื่อ - นามสกุล :
นางสาวสุภัค ยศวิไล
ตำแหน่ง :
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
เบอร์ติดต่อ :
อีเมล์ :
กำลังแสดงหน้าที่ 1จากทั้งหมด1
1