นายอุดม  จันทร์โสดา
นายอุดม จันทร์โสดา
นายกเทศมนตรีตำบลหนองบัว
บุคลากร
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลสำหรับประชาชน
Social Network
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
2   คน
สถิติวันนี้
80   คน
สถิติทั้งหมด
119596   คน
เริ่มนับวันที่ 24 มิถุนายน 2556

กองคลัง

ชื่อ - นามสกุล :
นางสาวปทุมพร มุขศรี
ตำแหน่ง :
ผู้อำนวยการกองคลัง
เบอร์ติดต่อ : 0817491048
อีเมล์ :
ชื่อ - นามสกุล :
นางสาวอารีรัตน์ บุญจวง
ตำแหน่ง :
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการ
เบอร์ติดต่อ : 0636647941
อีเมล์ :
ชื่อ - นามสกุล :
นางสาวจันทร์ทิวา ศิริประธาน
ตำแหน่ง :
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน
เบอร์ติดต่อ : 0650548098
อีเมล์ :
ชื่อ - นามสกุล :
นางสาวปียาวัน สวัสดิ์วงษ์ชัย
ตำแหน่ง :
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
เบอร์ติดต่อ : 0868511629
อีเมล์ :
ชื่อ - นามสกุล :
นางสาวอุมาวดี แคว้นเขาเม็ง
ตำแหน่ง :
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
เบอร์ติดต่อ :
อีเมล์ :
ชื่อ - นามสกุล :
นางสาวสิริภัทร ชนะภักดี
ตำแหน่ง :
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
เบอร์ติดต่อ : 083269582
อีเมล์ :
กำลังแสดงหน้าที่ 1จากทั้งหมด1
1