นายอุดม  จันทร์โสดา
นายอุดม จันทร์โสดา
นายกเทศมนตรีตำบลหนองบัว
บุคลากร
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลสำหรับประชาชน
Social Network
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
1   คน
สถิติวันนี้
86   คน
สถิติทั้งหมด
119602   คน
เริ่มนับวันที่ 24 มิถุนายน 2556

กองการศึกษา

ชื่อ - นามสกุล :
นางสาวเบญจมาศ ภูตรี
ตำแหน่ง :
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
เบอร์ติดต่อ : 0818724954
อีเมล์ :
ชื่อ - นามสกุล :
นางสาววัชราภรณ์ ศรีโนนยาง
ตำแหน่ง :
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
เบอร์ติดต่อ : 0831431700
อีเมล์ :
ชื่อ - นามสกุล :
นางสาวจิราวรรณ กงกุล
ตำแหน่ง :
ครู คศ.1
เบอร์ติดต่อ : 0846012676
อีเมล์ :
ชื่อ - นามสกุล :
นางวัชราภรณ์ มากแวง
ตำแหน่ง :
ครู คศ.2
เบอร์ติดต่อ : 0945417879
อีเมล์ :
ชื่อ - นามสกุล :
นางสาวศิราณี แก้วมณี
ตำแหน่ง :
ครู คศ.1
เบอร์ติดต่อ : 0923299403
อีเมล์ :
ชื่อ - นามสกุล :
นางสาวอนุสรา อินทรโก
ตำแหน่ง :
ผู้ดูแลเด็ก (พนักงานจ้างตามภารกิจ)
เบอร์ติดต่อ : 0850048975
อีเมล์ :
ชื่อ - นามสกุล :
นางสาววิภาพร ฟ้าร่มขาว
ตำแหน่ง :
ผู้ดูแลเด็ก (พนักงานจ้างตามภารกิจ)
เบอร์ติดต่อ : 0643750576
อีเมล์ :
ชื่อ - นามสกุล :
นางเสาวลักษณ์ ครจำนงค์
ตำแหน่ง :
ผู้ดูแลเด็ก (พนักงานจ้างตามภารกิจ)
เบอร์ติดต่อ : 0985936628
อีเมล์ :
ชื่อ - นามสกุล :
นางสาวรสรินทร์ แปลมูลตรี
ตำแหน่ง :
ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา
เบอร์ติดต่อ : 0918600183
อีเมล์ :
กำลังแสดงหน้าที่ 1จากทั้งหมด1
1