เทศบาลตำบลหนองบัว
อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น
https://www.nongbua-kk.go.th
นายอุดม  จันทร์โสดา
นายอุดม จันทร์โสดา
นายกเทศมนตรีตำบลหนองบัว
081-9544411
บุคลากร
ข้อมูลหน่วยงาน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
   คน
สถิติวันนี้
5   คน
สถิติทั้งหมด
161512   คน
เริ่มนับวันที่ 28 มีนาคม 2556

โครงการการพัฒนาระบบการดูแลผู้พิการและผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อม 

ลงข่าว: 11/08/2566    6   47

                 กองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่เทศบาลตำบลหนองบัว ร่วมกับ อาสาสมัครสาธารณสุขตำบลหนองบัว จัดกิจกรรมโครงการการพัฒนาระบบการดูแลผู้พิการและผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อม เพื่อส่งเสริมสุขภาพและป้องกันภาวะสมองเสื่อมในผู้สูงอายุ ผู้พิการ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ/พัฒนาทักษะ กาย ใจ ในผู้สูงอายุและผู้พิการ ส่งเสริมให้คนพิการทุกประเภทเข้าถึงบริการ และทราบถึงสิทธิประโยชน์ของคนพิการ และสรา้งนวัตกรรมการดูแลผู้พิการและผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อมโดยครอบครัวและชุมชน