เทศบาลตำบลหนองบัว
อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น
https://www.nongbua-kk.go.th
นายอุดม  จันทร์โสดา
นายอุดม จันทร์โสดา
นายกเทศมนตรีตำบลหนองบัว
081-9544411
บุคลากร
ข้อมูลหน่วยงาน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
   คน
สถิติวันนี้
6   คน
สถิติทั้งหมด
161513   คน
เริ่มนับวันที่ 28 มีนาคม 2556

ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ EGP

08/05/2567   ซื้อวัสดุ ตามโครงการป้องกัน ควบคุม และระงับยับยั้งโรคติดต่อและโรคระบาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29/04/2567   จ้างเหมายานพาหนะ หมายเลขทะเบียน ๓๐-๐๕๘๘ ขอนแก่น ตามโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26/04/2567   จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนาโพธิ์ หมู่ที่ ๒ (สายนาโพธิ์ - แก่นเท่า ต.บ้านฝาง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26/04/2567   จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองบัว หมู่ที่ ๗ (สายหอถังประปาเลี้ยวขวา - นาพ่อแถลง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24/04/2567   ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (ทรายอะเบทและน้ำยาเคมีกำจัดยุง) จำนวน ๒ รายการ (งานสาธารณสุข) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24/04/2567   ซื้อวัสดุสำนักงาน (ธงชาติ, ธงตราสัญลักษณ์) จำนวน ๓ รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22/04/2567   จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนดู่ หมู่ที่ ๔ (สายสังข์ทองแดง บ้านดอนดู่ หมู่ ๔ - ถนนลำห้วยผีหลอก) รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขก.ถ. ๒๐๓-๐๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22/04/2567   จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองบัว หมู่ที่ ๑๑ (สายตรงข้ามสวนป่าสิริกิติ์ - นาพ่อคำผอง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19/04/2567   จ้างเหมาจัดทำวารสารประชาสัมพันธ์เพื่อรายงานผลการปฏิบัติงานเทศบาลตำบลหนองบัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18/04/2567   จ้างเหมาจัดทำวารสารประชาสัมพันธ์เพื่อรายงานผลการปฏิบัติงานเทศบาลตำบลหนองบัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
04/04/2567   ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ตู้เหล็กแบบ ๔ ลิ้นชัก) สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
02/04/2567   จ้างเหมายานพาหนะ หมายเลขทะเบียน ๓๐-๐๔๑๐ ขอนแก่น ตามโครงการค่ายเยาวชนวัยใสใส่ใจสุขภาพตำบลหนองบัว ประจำปี ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
02/04/2567   จ้างเหมายานพาหนะ หมายเลขทะเบียน ๓๐-๐๗๗๓ ขอนแก่น ตามโครงการค่ายเยาวชนวัยใสใส่ใจสุขภาพตำบลหนองบัว ประจำปี ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
02/04/2567   จ้างเหมาติดตั้งบานประตูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลหนองบัว (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
01/04/2567   จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนาฝาย หมู่ที่ ๕ (สายนาฝาย - ฝายพญานาค) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
01/04/2567   จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านบะยาว หมู่ที่ ๖ (สายหล่อมณี - วัดโคกสามารถ) รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขก.ถ. ๒๐๓-๐๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
01/04/2567   จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองบัว หมู่ที่ ๑๐ (จากหนองบัว - สามแยกสายอีสานเขียว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
01/04/2567   ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ (ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดพร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง) สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29/03/2567   จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนาดอกไม้ หมู่ที่ ๑ (สายนาดอกไม้-นาโพธิ์) รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขก.ถ. ๒๐๓-๐๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29/03/2567   จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโสกม่วง หมู่ที่ ๓ (สายสามแยกทางหลวง หมายเลข ๑๒ - สำนักสงฆ์กฤษดาวนาราม) รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขก.ถ. ๒๐๓-๑๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26/03/2567   จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายผู้พันอนุสรณ์ บ้านบะยาว หมู่ที่ ๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26/03/2567   จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยนางกาศ ชาอยู่ บ้านนาดอกไม้ หมู่ที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26/03/2567   จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยนางจันทร์ เอติรัตนะ บ้านนาดอกไม้ หมู่ที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26/03/2567   ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์(ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด) กองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22/03/2567   จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถขุดตีนตะขาบ หมายเลขทะเบียน ตค๑๒๐๓ ขอนแก่น (โซ่รถขุดตีนตะขาบ) กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21/03/2567   ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน ๒ รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21/03/2567   จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยู สายบ้านแม่อนงค์-บ้านนางสมพร บ้านหนองบัว หมู่ที่ ๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18/03/2567   ซื้อจัดซื้อวัสดุสื่อการเรียนการสอน (รายหัว) วัสดุการศึกษาสำหรับเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลหนองบัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18/03/2567   ซื้อจัดซื้อวัสดุสื่อการเรียนการสอน (รายหัว) วัสดุการศึกษาสำหรับเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบะยาว จำนวน ๓๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14/03/2567   จ้างเหมาพัฒนาเว็บไซต์ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
07/03/2567   จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศ) จำนวน ๒ เครื่อง (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


หน้าที่ 1ทั้งหมด1
1