เทศบาลตำบลหนองบัว
อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น
https://www.nongbua-kk.go.th
นายอุดม  จันทร์โสดา
นายอุดม จันทร์โสดา
นายกเทศมนตรีตำบลหนองบัว
081-9544411
บุคลากร
ข้อมูลหน่วยงาน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
   คน
สถิติวันนี้
3   คน
สถิติทั้งหมด
161510   คน
เริ่มนับวันที่ 28 มีนาคม 2556

หัวหน้าส่วนราชการ

ว่าง
ปลัดเทศบาลตำบลหนองบัว
นายศิวัชณพงศ์ เมืองสนธิ์
รองปลัดเทศบาลตำบลหนองบัว
0804129959
นางสาวพิจิตร์ ไพสารธรรม
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
0895698242
นางสาวปทุมพร มุขศรี
ผู้อำนวยการกองคลัง
0817491048
นายเกรียงไกร เกตุแก้ว
ผู้อำนวยการกองช่าง
0956958193
นางสาวเบญจมาศ ภูตรี
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
0818724954