เทศบาลตำบลหนองบัว
อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น
https://www.nongbua-kk.go.th
นายอุดม  จันทร์โสดา
นายอุดม จันทร์โสดา
นายกเทศมนตรีตำบลหนองบัว
081-9544411
บุคลากร
ข้อมูลหน่วยงาน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
   คน
สถิติวันนี้
4   คน
สถิติทั้งหมด
161511   คน
เริ่มนับวันที่ 28 มีนาคม 2556

สมาชิกสภา

นายสมยศ แสนจำลาห์
ประธานสภา
0905878260
นายสงกรานต์ จันทรา
รองประธานสภาเทศบาลตำบลหนองบัว
0801947266
นายหนูกาน สีดาคุณ
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
0836724676
นางปัทมา ท้าวเนาว์
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
0804181322
นายนิพล อาสนาทิพย์
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
0833520856
นายสมชัย เสนา
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
0831488660
นายสมชาย ชุมปลา
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
0804097812
นายโกวิท แสนพรม
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
0874274345
นายนันทวัฒน์ นารีแก้ว
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
0951216076
นายจันทร์เพ็ญ เสนาดี
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
0628958175
นายเสาร์ กลิ่นเกษร
สมาชิกสภา เขต 2
0617437653
นายสำรวย ศรีโพธิ์กลาง
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
0933831495