เทศบาลตำบลหนองบัว
อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น
https://www.nongbua-kk.go.th
นายอุดม  จันทร์โสดา
นายอุดม จันทร์โสดา
นายกเทศมนตรีตำบลหนองบัว
081-9544411
บุคลากร
ข้อมูลหน่วยงาน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
   คน
สถิติวันนี้
6   คน
สถิติทั้งหมด
161513   คน
เริ่มนับวันที่ 28 มีนาคม 2556

งานบริการของศูนย์บริการร่วม/ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ
เทศบาลตำบลหนองบัว (ทต.หนองบัว) อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น
(One Stop Service : OSS)


--- งานบริการเพื่อประชาชน ---

--- งานบริการผู้ประกอบธุรกิจ/SMEs ---

--- งานบริการด้านแรงงานหรือส่งเสริมการมีงานทำ ---