เทศบาลตำบลหนองบัว
อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น
https://www.nongbua-kk.go.th
นายอุดม  จันทร์โสดา
นายอุดม จันทร์โสดา
นายกเทศมนตรีตำบลหนองบัว
081-9544411
บุคลากร
ข้อมูลหน่วยงาน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
   คน
สถิติวันนี้
6   คน
สถิติทั้งหมด
161513   คน
เริ่มนับวันที่ 28 มีนาคม 2556

กองคลัง

นางสาวปทุมพร มุขศรี
ผู้อำนวยการกองคลัง
0817491048
นางสาวกรรณิกา ถวิลการ
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการ
0816625319
นางสาวจันทร์ทิวา ศิริประธาน
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน
0650548098
นางสาวสิริภัทร ชนะภักดี
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
083269582
นางสาวภคภร กำธรธรากุล
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
นางสาวอรพรรณ แพนสมบัติ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
นางอรวรรณ โสแสนน้อย
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ