เทศบาลตำบลหนองบัว
อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น
https://www.nongbua-kk.go.th
นายอุดม  จันทร์โสดา
นายอุดม จันทร์โสดา
นายกเทศมนตรีตำบลหนองบัว
081-9544411
บุคลากร
ข้อมูลหน่วยงาน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
   คน
สถิติวันนี้
3   คน
สถิติทั้งหมด
161510   คน
เริ่มนับวันที่ 28 มีนาคม 2556

คณะผู้บริหาร

นายอุดม จันทร์โสดา
นายกเทศมนตรีตำบลหนองบัว
081-9544411
นายคำสอน แถมนา
รองนายกเทศมนตรี
087-2233937
นายบุญเลิศ แปลมูลตรี
รองนายกเทศมนตรี
0823178475
นายเศกสรรค์ มูลตรีภักดี
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
0951865748
นายนฤธีร์ ศรีวะรมย์
เลขานุการนายกเทศมนตรี
0994760303