เทศบาลตำบลหนองบัว
อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น
https://www.nongbua-kk.go.th
นายอุดม  จันทร์โสดา
นายอุดม จันทร์โสดา
นายกเทศมนตรีตำบลหนองบัว
081-9544411
บุคลากร
ข้อมูลหน่วยงาน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
   คน
สถิติวันนี้
3   คน
สถิติทั้งหมด
161510   คน
เริ่มนับวันที่ 28 มีนาคม 2556

กองช่าง

นายเกรียงไกร เกตุแก้ว
ผู้อำนวยการกองช่าง
0956958193
นายภูมิพงษ์ เพียราษฏร์
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน
0641935323
นายวรวัฒน์ ณรงรักษาเขต
นายช่างสำรวจ
นายวุฒินัน ดวงมูลลี
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
0832692673
นายบุญเพ็ง หงส์มาลัย
พนักงานขับเครื่องจักรกลฯ