เทศบาลตำบลหนองบัว
อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น
https://www.nongbua-kk.go.th
นายอุดม  จันทร์โสดา
นายอุดม จันทร์โสดา
นายกเทศมนตรีตำบลหนองบัว
081-9544411
บุคลากร
ข้อมูลหน่วยงาน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
   คน
สถิติวันนี้
6   คน
สถิติทั้งหมด
161513   คน
เริ่มนับวันที่ 28 มีนาคม 2556

กองการศึกษา

นางสาวเบญจมาศ ภูตรี
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
0818724954
นางสาววัชราภรณ์ ศรีโนนยาง
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
0831431700
นางสาวรสรินทร์ แปลมูลตรี
ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา
0918600183
นางสาวจิราวรรณ กงกุล
ครู คศ.2
0846012676
นางวัชราภรณ์ มากแวง
ครู คศ.2
0945417879
นางสาวศิราณี แก้วมณี
ครู คศ.1
0923299403
นางสาวอนุสรา อินทรโก
ผู้ดูแลเด็ก (พนักงานจ้างตามภารกิจ)
0850048975
นางสาววิภาพร ฟ้าร่มขาว
ผู้ดูแลเด็ก (พนักงานจ้างตามภารกิจ)
0643750576
นางเสาวลักษณ์ ครจำนงค์
ผู้ดูแลเด็ก (พนักงานจ้างตามภารกิจ)
0985936628