เทศบาลตำบลหนองบัว
อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น
https://www.nongbua-kk.go.th
นายอุดม  จันทร์โสดา
นายอุดม จันทร์โสดา
นายกเทศมนตรีตำบลหนองบัว
081-9544411
บุคลากร
ข้อมูลหน่วยงาน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
   คน
สถิติวันนี้
3   คน
สถิติทั้งหมด
161510   คน
เริ่มนับวันที่ 28 มีนาคม 2556

กิจกรรม ทางนี้มีผล ผู้คนรักกัน 

ลงข่าว: 08/02/2567    5   34

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2567 เทศบาลตำบลหนองบัว จัดกิจกรรม "ทางนี้มีผล ผู้คนรักกัน" เพื่อขับเคลื่อนการน้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อสรา้งความมั่นคงทางอาหาร สรา้งรายได้ ลดรายจ่าย ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง