เทศบาลตำบลหนองบัว
อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น
https://www.nongbua-kk.go.th
นายอุดม  จันทร์โสดา
นายอุดม จันทร์โสดา
นายกเทศมนตรีตำบลหนองบัว
081-9544411
บุคลากร
ข้อมูลหน่วยงาน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
   คน
สถิติวันนี้
71   คน
สถิติทั้งหมด
165760   คน
เริ่มนับวันที่ 28 มีนาคม 2556

โครงการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตำบลหนองนองบัว 

ลงข่าว: 26/04/2567    4   37

เทศบาลตำบลหนองบัว ดำเนินโครงการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตำบลหนองบัว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เพื่อให้ผู้สูงอายุมีความรู้ ความเข้าใจ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการดูแลสุขภาพอนามัยตนเอง ทั้งด้านโภชนาการ การฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกายและจิตใจ ส่งเสริมให้ผู้สูงอายุ ได้มีกิจกรรมทำร่วมกัน ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์