เทศบาลตำบลหนองบัว
อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น
https://www.nongbua-kk.go.th
นายอุดม  จันทร์โสดา
นายอุดม จันทร์โสดา
นายกเทศมนตรีตำบลหนองบัว
081-9544411
บุคลากร
ข้อมูลหน่วยงาน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
   คน
สถิติวันนี้
52   คน
สถิติทั้งหมด
165741   คน
เริ่มนับวันที่ 28 มีนาคม 2556

โครงการส่งเสริม และป้องกันโรคระบาดในสัตว์ เทศบาลตำบลหนองบัว อำเภอบ้านฝาง จ.ขอนแก่น 

ลงข่าว: 12/06/2566    14   36

เทศบาลตำบลหนองบัว ร่วมกับปศุสัตว์อำเภอบ้านฝาง จัดทำโครงการส่งเสริม และป้องกันโรคระบาดในสัตว์ เพื่ออบรมบุคลากรสร้างและพัฒนาศักยภาพอาสาปศุสัตว์ ด้านโรคพิษสุนัขบ้า ปีงบประมาณ 2566 ซึ่งดำเนินงานภายใต้แผนยุทธศาสตร์การดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กลุ่มเป้าหมายผู้เข้าร่วมการฝึกอบรม 40 คน