เทศบาลตำบลหนองบัว
อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น
https://www.nongbua-kk.go.th
นายอุดม  จันทร์โสดา
นายอุดม จันทร์โสดา
นายกเทศมนตรีตำบลหนองบัว
081-9544411
บุคลากร
ข้อมูลหน่วยงาน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
   คน
สถิติวันนี้
52   คน
สถิติทั้งหมด
165741   คน
เริ่มนับวันที่ 28 มีนาคม 2556

โครงการอบรมรณรงค์ให้ความรู้การคัดแยกขยะในชุมชน  

ลงข่าว: 07/02/2566    9   34

เทศบาลตำบลหนองบัว จัดทำโครงการอบรมรณรงค์ให้ความรู้การคัดแยกขยะในชุมชน  เพื่อขับเคลื่อนการลดปริมาณและคัดแยกขยะอินทรีย์หรือขยะเปียกในครัวเรือน  เป็นแหล่งเรียนรู้การจัดการขยะอินทรีย์หรือขยะเปียกในครัวเรือนและเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูลต่างๆ ในพื้นที่ และรณรงค์ และขยายผลสู่การสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมและบูรณาการความร่วมมือในการจัดการสิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น สอดคล้องหลักการของเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน กลุ่มเป้าหมายผู้เข้าร่วมการฝึกอบรม 70 คน