เทศบาลตำบลหนองบัว
อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น
https://www.nongbua-kk.go.th
นายอุดม  จันทร์โสดา
นายอุดม จันทร์โสดา
นายกเทศมนตรีตำบลหนองบัว
081-9544411
บุคลากร
ข้อมูลหน่วยงาน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
   คน
สถิติวันนี้
3   คน
สถิติทั้งหมด
161510   คน
เริ่มนับวันที่ 28 มีนาคม 2556

ประชาสัมพันธ์

ช่องทางการเข้าตอบแบบประเมินระดับการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)  External Integrity and Transparency Assessment
ช่องทางการเข้าตอบแบบประเมินระดับการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) External Integrity and Transparency Assessment
เปิดให้บริการศูนย์บริการร่วม/ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service : OSS) ผ่านระบบ e-Service
เปิดให้บริการศูนย์บริการร่วม/ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service : OSS) ผ่านระบบ e-Service
แจ้งการจ่ายเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดประจำเดือนกันยายน 2566
แจ้งการจ่ายเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดประจำเดือนกันยายน 2566
ขอเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องชาวตำบลหนองบัวและพื้นที่ใกล้เคียง เที่ยวชมงาน บุญคูณลาน ข้าวใหม่ปลามัน ข้าวโพดหวานพันธุ์ดี
ขอเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องชาวตำบลหนองบัวและพื้นที่ใกล้เคียง เที่ยวชมงาน บุญคูณลาน ข้าวใหม่ปลามัน ข้าวโพดหวานพันธุ์ดี
โครงการพัฒนาศักยภาพเด็กให้มีพัฒนาการเหมาะสมตามวัย ประจำปีงบประมาณ 2567
โครงการพัฒนาศักยภาพเด็กให้มีพัฒนาการเหมาะสมตามวัย ประจำปีงบประมาณ 2567
No Gift Policy
No Gift Policy
หน้าที่ 1ทั้งหมด0
1