เทศบาลตำบลหนองบัว
อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น
https://www.nongbua-kk.go.th
นายอุดม  จันทร์โสดา
นายอุดม จันทร์โสดา
นายกเทศมนตรีตำบลหนองบัว
081-9544411
บุคลากร
ข้อมูลหน่วยงาน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
   คน
สถิติวันนี้
5   คน
สถิติทั้งหมด
161512   คน
เริ่มนับวันที่ 28 มีนาคม 2556

รูปภาพทั้งหมด

ค้นหาจาก :
โครงการพัฒนาศักยภาพเด็กให้มีพัฒนาการเหมาะสมตามวัย  ประจำปี  2567
โครงการพัฒนาศักยภาพเด็กให้มีพัฒนาการเหมาะสมตามวัย ประจำปี 2567
 19   19
โครงการค่ายเยาวชนวัยใสใส่ใจสุขภาพตำบลหนองบัว ประจำปี 2567
โครงการค่ายเยาวชนวัยใสใส่ใจสุขภาพตำบลหนองบัว ประจำปี 2567
 12   13
กิจกรรม ทางนี้มีผล ผู้คนรักกัน
กิจกรรม ทางนี้มีผล ผู้คนรักกัน
 5   35
โครงการพัฒนาส่งเสริมสนับสนุนเกษตรอินทรีย์ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ 2567
โครงการพัฒนาส่งเสริมสนับสนุนเกษตรอินทรีย์ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ 2567
 4   29
โครงการส่งเสริมสุขภาพพระภิกษุสามเณรในตำบลหนองบัว (พระคิลานุปัฏฐาก)
โครงการส่งเสริมสุขภาพพระภิกษุสามเณรในตำบลหนองบัว (พระคิลานุปัฏฐาก)
 4   61
โครงการการพัฒนาระบบการดูแลผู้พิการและผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อม
โครงการการพัฒนาระบบการดูแลผู้พิการและผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อม
 6   48
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี เทศบาลตำบลหนองบัว ร่วมกับ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดขอนแก่น และ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอบ้านฝาง
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี เทศบาลตำบลหนองบัว ร่วมกับ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดขอนแก่น และ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอบ้านฝาง
 4   68
กิจกรรมปลูกต้นคูน เสริมสร้างอัตลักษณ์ของจังหวัดตามวาระจังหวัด "ขอนแก่น เมืองแห่งเสียงแคนดอกคูน" ที่บริเวณเกาะกลางถนนมะลิวัลย์ หน้าสถานีสายส่งไฟฟ้าตำบลหนองบัว โดย นายไกรสร  กองฉลาด ประธานในพิธี ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาช
กิจกรรมปลูกต้นคูน เสริมสร้างอัตลักษณ์ของจังหวัดตามวาระจังหวัด "ขอนแก่น เมืองแห่งเสียงแคนดอกคูน" ที่บริเวณเกาะกลางถนนมะลิวัลย์ หน้าสถานีสายส่งไฟฟ้าตำบลหนองบัว โดย นายไกรสร กองฉลาด ประธานในพิธี ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาช
 6   71
การติดตั้งป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ
การติดตั้งป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ
 1   69
โครงการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด ประจำปี 2566
โครงการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด ประจำปี 2566
 4   100
โครงการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตำบลหนองบัว
โครงการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตำบลหนองบัว
 4   100
กิจกรรมทำหมันให้กับสุนัขและแมวตำบลหนองบัว ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า
กิจกรรมทำหมันให้กับสุนัขและแมวตำบลหนองบัว ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า
 6   70
กิจกรรมออกตรวจสถานประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
กิจกรรมออกตรวจสถานประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
 5   55
โครงการชุมชนร่วมใจ ป้องกันภัยไข้เลือดออก ปี 2565
โครงการชุมชนร่วมใจ ป้องกันภัยไข้เลือดออก ปี 2565
 7   62
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จเจ้าฟ้าฯกรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ประจำปี 2565
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จเจ้าฟ้าฯกรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ประจำปี 2565
 7   71
กิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน
กิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน
 5   84
จัดกิจกรรมจิตอาสาพระราชทานสร้างฝายชะลอน้ำล้น
จัดกิจกรรมจิตอาสาพระราชทานสร้างฝายชะลอน้ำล้น
 2   117
ร่วมสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ดีตามนโยบาย No Gift Policy
ร่วมสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ดีตามนโยบาย No Gift Policy
 2   119
โครงการฝึกอบรมบำรุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของประชาชน "สร้างอาชีพใหม่ สู้ภัยโควิด สู่เศรษฐกิจที่ยั่งยืน"
โครงการฝึกอบรมบำรุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของประชาชน "สร้างอาชีพใหม่ สู้ภัยโควิด สู่เศรษฐกิจที่ยั่งยืน"
 5   299
โครงการส่งเสริมการทำเกษตรตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ศูนย์เรียนรู้และการท่องเที่ยวเชิงเกษตรบ้านบะยาว
โครงการส่งเสริมการทำเกษตรตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ศูนย์เรียนรู้และการท่องเที่ยวเชิงเกษตรบ้านบะยาว
 4   271
กิจกรรมโครงการอุดหนุนกลุ่มผู้ปลูกข้าวโพดฝักสดหนองบัว
กิจกรรมโครงการอุดหนุนกลุ่มผู้ปลูกข้าวโพดฝักสดหนองบัว
 3   269
กิจกรรมออกให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและทำหมันให้กับสุนัขและแมวในพื้นที่ ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จเจ้าฟ้าฯกรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ประจำปี 2564
กิจกรรมออกให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและทำหมันให้กับสุนัขและแมวในพื้นที่ ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จเจ้าฟ้าฯกรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ประจำปี 2564
 7   234
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง รณรงค์การประหยัดพลังงาน
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง รณรงค์การประหยัดพลังงาน
 1   353
กิจกรรมโครงการใช้ชีวิตอย่างปลอดภัยไร้การตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์
กิจกรรมโครงการใช้ชีวิตอย่างปลอดภัยไร้การตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์
 5   366
กิจกรรมโครงการกองทุนฌาปนกิจสงเคราะห์ธนาคารขยะชุมชน เดือน ธันวาคม 2563
กิจกรรมโครงการกองทุนฌาปนกิจสงเคราะห์ธนาคารขยะชุมชน เดือน ธันวาคม 2563
 5   517
ฝุ่น PM 2.5
ฝุ่น PM 2.5
 1   449
ลานกีฬาในตำบลหนองบัว
ลานกีฬาในตำบลหนองบัว
 7   418


หน้าที่ 1ทั้งหมด1
1